Bar kod skener Metrologic Eclipse MS5145

Opis proizvoda:

  • Daljina skeniranog polja-0 mm – 140 mm za 0.33 mm bar kodove,
  • Širina skeniranog polja-49 mm
  • Brzina skeniranja-72 skenirane linije u sekundi
  • Izgled emitovanog skena- Jedna sken linija
  • Minimalna širina Bar-a-0.102 mm
  • Sistemski interfejs- PC tastatura, RS232, IBM 468x/469x,USB – niska brzina ili puna brzina, Zasebna tastatura
  • Svetlosni izvor -Vidljiva laserska dioda 650 nm ± 5 nm
  • Otpornost na udare- Pad sa visine od 1.5 m
  • Težina-97 gr