Fioka za novac HCP

Opis proizvoda:

  • Širina: 335 mm
  • Dubina: 370 mm
  • Visina: 95 mm (uključujuči stope)
  • Četiri držača za novac
  • Pet pregrada za metalni novac (promenljivo)
  • Konektor za kasu / štampač
  • Bravica sa ključem