Fiskalna kasa HCP-integra

Opis proizvoda:

 • Napon napajanja 220V
 • Robusno plastično kućište
 • Dvoredi zeleni displej sa 24 karaktera za kasira sa pozadinskim osvetljenjem
 • Jednoredi zeleni displej sa 16 karaktera za kupca sa pozadinskim osvetljenjem
 • 2 X RS232 serijski port (9.600 – 115.200 pbs)
 • "Cherry" tastatura
 • Konektor za fioku
 • LAN (10 Mbps) sa IP brojem
  - do 3 istovremene konekcije od kojih je samo jedna "master" za administraciju
 • USB konektor
 • Displeji u plavoj boji
 • GPRS modul za daljinsko administriranje podataka
  - automatsko odazivanje na zahtev Poreske uprave
  - čitanje artikala
  - čitanje dnevnih izveštaja
  - čitanje prodaje