Fiskalna kasa ComTrade-One


Opis proizvoda:

 • Tastatura: Vodootporna 36 tastera
 • Dimenzije: 310 (širina) x 260 (dužina) x 100 (visina) mm
 • Težina: 3,5 kg
 • Ekran korisnika: Alfanumerički ekran - 2 linije x 16 karaktera
 • Ekran kupca: 7 segmentni ekran - 12 cifara
 • Štmpač tip - Dvostruki termički štampač
 • Brzina štampe: Približno 8 linija u sekundi
 • Karaktera u redu: 22 karaktera za račun i za kontrolnu traku, 12 karaktera za naziv artikla
 • Senzor za papir: Da i za račun i za kontrolnu traku
 • Širina papira: 38 mm
 • Funkcija štampe: Grafički logo po želji (učitava se sa PC);
 • Promocione grafičke slike