Fiskalna kasa Geneko-FP 200 PJ

Opis proizvoda:

  • Interna memorija za 65.023 (opciono 120.000) artikala (PLU) i 8 (opciono 100) operatera
  • 800 stavki na računu
  • 9 poreskih stopa|
  • Fiskalna memorija sa 2000 dnevnih izveštaja
  • 3 načina plaćanja
  • Ugrađeni displej za operatera (kasira)
  • Detekcija prisustva displeja za kupce
  • Sat realnog vremena
  • Štampanje grafičkog logotipa