Digitalna vaga Datecs DT 15


 

Opis proizvoda:

 • Maksimalana težina 15 kg
 • Podeoci e = 5g
 • Oduzimanje tare T = -1,5 kg
 • Broj podeoka: 3000
 • Radna temperatura: 10°C / +40°C
 • VFD displej
 •  6 cifara na displeju za težinu
 • 6 cifara na displeju za cenu
 • 6 cifara na displeju za total
 • Broj tastera: 36
 • 18 direktnih PLU-ova