PREUZIMANJE I INSTALACIJA NOVE VERZIJE TERON ESIR I LPFR

Na slikama je prikazan postupak preuzimanja i instalacije nove verzije softvera Teron ESIR i LPFR. Kad uključite uređaj na ekranu se pojavi opcija da preuzmete novu verziju TERON ESIR. Po preuzimanju pritisnite “Instaliraj” Nakon instalacije pritisnite “Gotovo” kako bi mogli da preuzmete novu verziju TERON LPFR. Nakon instalacije pritisnite “Otvori”. Posle otvaranje prikazuje se sledeći … Read more